Person / Aktør:
Høyre
Høyre
Parti: H

Innlegg:
Vi vil fjerne den særnorske straffeskatten på norskeide jobber. Det er ikke riktig at bedrifter med utenlandske eiere skal få et konkurransefortinn. Enig?

Postet:
2017-08-16 12:03:08

Delt innhold:
Vi vil fjerne den særnorske straffeskatten