Person / Aktør:
Marianne Synnes
Marianne Synnes
Parti: H

Innlegg:
Hydrogen + kjernekraft = sant! Det amerikanske energidep. anslår at et kjernekraftverk med 1 GW effekt vil produsere cirka 200.000 tonn hydrogengass per år som biprodukt via termokjemiske prosesser... eller omtrent hele Norges produksjon av hydrogengass. https://t.co/rpLe29Px16

Postet:
2020-09-01 08:40:36

Delt innhold:
Hydrogen + kjernekraft = sant
Hydrogen kommer aldri til å bli konkurransedyktig med mindre vi samtidig investerer i kjernekraft, skriver Jan Emblemsvåg og Marianne Synnes Emblemsvåg.