Person / Aktør:
Marianne Synnes
Marianne Synnes
Parti: H

Innlegg:
Skriver om frafall i videregående skole - i et nordisk perspektiv: https://t.co/wuHAjF9sw9

Postet:
2020-08-31 15:47:27

Delt innhold:
Frafall i skolen – en utfordring for hele Norden
Debatt: Sosial- og utdanningssektoren må ta et felles ansvar for å redusere skolefrafallet i alle de nordiske landene.