Person / Aktør:
Utenriksdepartementet (Norge)
Utenriksdepartementet (Norge)

Innlegg:
UDs aspirantkurs er et treårig trainee-program der rundt 15 nøye utvalgte aspiranter får opplæring i norsk utenrikspolitikk, næringsliv, samfunnsliv og språk kombinert med relevant praksis. Opptaket kunngjøres som regel i desember hvert år. Les mer her: https://www.regjeringen.no/no/dep/ud/dep/aspirantopptaket/id450753/

Postet:
2020-06-30 14:00:52

Delt innhold:
- Drømmen er å stasjoneres i Kenya - Utdanning og jobb
Blant rundt 400 søkere ble Victoria Poon Sundvor (27) tatt opp som aspirant i utenrikstjenesten. Aspirantkurset er et treårig trainee-program.