Person / Aktør:
Olje- og energidepartementet (Norge)
Olje- og energidepartementet (Norge)

Innlegg:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/verdien-av-sdoe-er-beregnet-til-1044-milliarder-kroner/id2721546/

Postet:
2020-06-30 13:13:36

Delt innhold:
Verdien av SDØE er beregnet til 1044 milliarder kroner
Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten (SDØE) er per 1.1.2020 verdsatt til 1044 milliarder kroner, en reduksjon på 49 milliarder kroner siden 2018. Det viser en verdivurdering Rystad Energy har utført på oppdrag fra Olje- og en...