Person / Aktør:
Nicholas Wilkinson
Nicholas Wilkinson
Parti: SV

Innlegg:
@knutandresande Norge har gode kontakter i EU, så hvis du tror at Norge ikke kan jobbe med saker uten å være medlem, er det feil. Det er også feil hvis du tror at Norge kan vinne alle saker hvis vi er medlem.

Postet:
2020-06-30 11:43:54