Person / Aktør:
Tuva Moflag i Arbeiderpartiet
Tuva Moflag i Arbeiderpartiet
Parti: AP

Innlegg:
I dag har jeg hatt møte med Åsne og Anders Kallerud. De fortalte en sterk historie om hvordan Åsne blir stadig mer funksjonshemmet, etter at hun fikk MS-diagnose for noen år siden. Håpet deres har vært at hun skulle få ta i bruk en ny medisin som ble godkjent i Norge for to år siden. Dessverre har beslutningsforum sagt nei til å tilby den i de offentlige sykehusene i flere omganger. MS-pasienter må nøye seg med en gammel kreftmedisin, uansett om den virker eller ikke. Problemet er ikke at man bruker en billig som medisin som gjør at man får råd til å hjelpe flere. Problemet er at man ikke vil tilby den nye MS-medisinen til de pasientene som den gamle kreftmedisinen ikke virker på. For Åsne har sykdomsutviklingen ført til at hun ikke lenger kan jobbe og hun har blitt 100% ufør. Hun har blitt en pasient i stedet for å være en arbeidstaker, og trenger mange hjelpemidler i hverdagen. Dette er en stor kostnad for samfunnet. Åsne tar ikke sjansen på å miste flere funksjoner mens Norge fortsatt ikke tar i bruk medisinen. Nå har familien begynt å betale for medisinen fra egen lomme slik at Åsne forhåpentligvis kan beholde de funksjonene hun har. Det koster dem 250 000 kroner i året. Takk til helsekomiteens leder Geir Jørgen Bekkevold som var med i møtet med Åsne og Anders. Vi synes begge det var et nyttig og godt møte. Du kan lese mer om Åsnes historie her: https://www.tv2.no/a/11158389/

Postet:
2020-06-18 19:25:28

Delt innhold:
I dag har jeg hatt møte med Åsne og Anders Kallerud. De fortalte en sterk historie om hvordan Åsne blir stadig mer funksjonshemmet, etter at hun fikk MS-diagnose for noen år siden. Håpet deres har vært at hun skulle få ta i bruk en ny medisin som ble godkjent i Norge for to år siden. Dessverre har beslutningsforum sagt nei til å tilby den i de offentlige sykehusene i flere omganger. MS-pasienter må nøye seg med en gammel kreftmedisin, uansett om den virker eller ikke. Problemet er ikke at man bruker en billig som medisin som gjør at man får råd til å hjelpe flere. Problemet er at man ikke vil tilby den nye MS-medisinen til de pasientene som den gamle kreftmedisinen ikke virker på. For Åsne har sykdomsutviklingen ført til at hun ikke lenger kan jobbe og hun har blitt 100% ufør. Hun har blitt en pasient i stedet for å være en arbeidstaker, og trenger mange hjelpemidler i hverdagen. Dette er en stor kostnad for samfunnet. Åsne tar ikke sjansen på å miste flere funksjoner mens Norge fortsatt ikke tar i bruk medisinen. Nå har familien begynt å betale for medisinen fra egen lomme slik at Åsne forhåpentligvis kan beholde de funksjonene hun har. Det koster dem 250 000 kroner i året. Takk til helsekomiteens leder Geir Jørgen Bekkevold som var med i møtet med Åsne og Anders. Vi synes begge det var et nyttig og godt møte. Du kan lese mer om Åsnes historie her: https://www.tv2.no/a/11158389/