Person / Aktør:
Tuva Moflag i Arbeiderpartiet
Tuva Moflag i Arbeiderpartiet
Parti: AP

Innlegg:
S E M E G Jeg har to 5-åringer som skal ha sitt første møte med skolen til høsten. De er så ulike, med hver sine styrker og sårbarheter. Og sånn er det jo med oss alle sammen. Vi er så mye mer enn man ser ved første øyekast. En tøffing kan være sårbar. En som er blid og utadvendt kan også bli holdt utenfor det sosiale fellesskapet. Som tvillingmamma er det tankevekkende å oppleve disse forskjellene. Selv om man er født på samme dag. Selv om man har nøyaktig de samme forutsetningene på papiret. Jeg tenker på hvor viktig det er at vi som foreldre skal se individet når disse to begynner på skolen til høsten. At de ikke skal måles og veies opp mot hverandre. Og hvor formidabel er ikke skolens oppgave da? Som skal se hvert enkelt barn, også når de har helt ulike forutsetninger. Det kan skille et år på alderen i en klasse. Det kan være enorm forskjell på foreldrenes bakgrunn, og det utgangspunktet man har hjemmefra. Det står enorm respekt av den viktige jobben alle ansatte i oppvekstsektoren gjør, for at alle barn skal bli sett. For at alle barn skal få realisert sitt potensial ❤️ Takk til barnehagen som inviterte til en fin avslutningskveld for skolestarterne. Takk for at dere har sett begge jentene våre som individer, for at de har fått blomstre 🌹🌹

Postet:
2020-06-09 20:46:18

Delt innhold:
S E M E G Jeg har to 5-åringer som skal ha sitt første møte med skolen til høsten. De er så ulike, med hver sine styrker og sårbarheter. Og sånn er det jo med oss alle sammen. Vi er så mye mer enn man ser ved første øyekast. En tøffing kan være sårbar. En som er blid og utadvendt kan også bli holdt utenfor det sosiale fellesskapet. Som tvillingmamma er det tankevekkende å oppleve disse forskjellene. Selv om man er født på samme dag. Selv om man har nøyaktig de samme forutsetningene på papiret. Jeg tenker på hvor viktig det er at vi som foreldre skal se individet når disse to begynner på skolen til høsten. At de ikke skal måles og veies opp mot hverandre. Og hvor formidabel er ikke skolens oppgave da? Som skal se hvert enkelt barn, også når de har helt ulike forutsetninger. Det kan skille et år på alderen i en klasse. Det kan være enorm forskjell på foreldrenes bakgrunn, og det utgangspunktet man har hjemmefra. Det står enorm respekt av den viktige jobben alle ansatte i oppvekstsektoren gjør, for at alle barn skal bli sett. For at alle barn skal få realisert sitt potensial ❤️ Takk til barnehagen som inviterte til en fin avslutningskveld for skolestarterne. Takk for at dere har sett begge jentene våre som individer, for at de har fått blomstre 🌹🌹