Person / Aktør:
Stefan Heggelund
Stefan Heggelund
Parti: H

Innlegg:
@kirken Som medlem av @kirken kan jeg forsikre DNK om at vi har kommet frem til en god løsning som både legger til rette for verdiskaping og som ivaretar viktige naturverdier.

Postet:
2020-06-08 15:15:26