Person / Aktør:
Torstein T. Solberg
Torstein T. Solberg
Parti: AP

Innlegg:
RT @VOFOnorge: Takk for gode merknader @Ap_utdanning, @monapatinget @aud_hove https://t.co/NjBnY13ntK

Postet:
2020-06-03 15:11:42

Delt innhold:
Endringer i voksenopplæringsloven
Utdannings- og forskningskomiteen har kommet med innstilling til endringer i voksenopplæringsloven. I innstillingen skriver komiteen at studieforbundene tilfører voksenopplæringsfeltet og kursaktiviteten vesentlige verdier utover gjennomføring av tekniske og praktiske forvaltningsoppgaver, og understreker at behovet for god dialog og medvirkning i det videre arbeidet med utfyllende forskrifter på feltet.