Person / Aktør:
Marianne Synnes Emblemsvåg
Marianne Synnes Emblemsvåg
Parti: H

Innlegg:
Hvis du lurer på hva endringene i den nye bioteknologiloven innebærer, er dette en fin artikkel:

Postet:
2020-06-01 09:10:21

Delt innhold:
- Det var på tide med en bioteknologilov tilpasset vår tid
Stortinget har gjort bioteknologiloven langt mindre restriktiv enn før. Mona Pedersen Unnerud, som leder BFIs yrkesetiske råd, er jevnt over positiv til den nye loven.