Person / Aktør:
Jon Helgheim
Jon Helgheim
Parti: FRP

Innlegg:
Jeg spurte integreringsministeren hvorfor integreringen ikke fungerer og fikk til svar at mangfold er en styrke for landet. Men blir virkelig flerkulturelle samfunn bedre enn andre samfunn? https://t.co/eAC3FGApXm

Postet:
2020-05-23 13:57:43

Delt innhold:
Guri Melby: Mangfold er en styrke for det norske samfunnet – Jon Helgheim: Helt feil
Guri Melby er utelukkende positiv til et radikalt økt kulturelt mangfold i Norge. Det er ikke Frps Jon Helgheim. I en utveksling på Stortingets talerstol ble kunnskaps- og integreringsminister Guri…