Person / Aktør:
Roy Steffensen
Roy Steffensen
Parti: FRP

Innlegg:
@snorrevalen Jo. Jeg mener fortsatt vi kunne løst dette ved å stemme i puljer (halvparten voterer og halvparten står i rotunden, så bytter vi) eller skriftlig votering. Ja, det ville tatt mer tid, men vi hadde spart 225 000 kr

Postet:
2020-05-22 17:13:45