Person / Aktør:
Tuva Moflag
Tuva Moflag
Parti: AP

Innlegg:
@sondreolsen Lovarbeidet har skjedd i Stortinget, noe som selvsagt er uvanlig. Men vi har hatt lovteknisk bistand fra Helse- og omsorgsdepartementet, og spilte med åpne kort om arbeidet vårt hele veien. Jeg mener at det først og fremst er demokrati at flertallets vilje vedtas i Stortinget.

Postet:
2020-05-22 17:18:57