Person / Aktør:
Kari Elisabeth Kaski
Kari Elisabeth Kaski
Parti: SV

Innlegg:
@larsgaupset Ja, jeg tenker en kan være for utstrakt internasjonalt samarbeid som ikke er EU. Og at nasjonalstatene er avhengig av det.

Postet:
2020-04-21 13:47:13