Person / Aktør:
M Tybring-Gjedde
M Tybring-Gjedde
Parti: H

Innlegg:
@RektorKorpaas Ja, og jeg har begrunnet det her: https://t.co/bDLHwdi8oU. Om man redistribuerer elever etter kvoter på ulike skoler, blir det selvsagt en «bedre» fordeling, men det er ikke (og det oppleves ikke) nødvendigvis mer rettferdig. Denne rapporten ser også bort i fra yrkesfagelever.

Postet:
2020-01-14 17:23:06

Delt innhold:
– Fritt skolevalg er den mest rettferdige av mange urettferdige ordninger
– Simon Malkenes beskylder Høyre for å konstruere en stråmann når vi sier at Oslo byråd vurderer loddtrekning. Samtidig tar han selv til orde for loddtrekning, sier Mathilde Tybring-Gjedde (H).