Person / Aktør:
Rødt
Rødt
Parti: R

Innlegg:
Det er velkjent at karakterer går i arv. Nå får vi nok et grep fra regjeringa som vil øke forskjellene. 😠

Postet:
2019-12-08 20:02:00

Delt innhold:
Regjeringen har bestemt seg for «fritt skolevalg» i alle fylker
Beslutningen om å vedta forskriftsendringen som medfører fritt skolevalg, eller karakterbasert inntak, i hele landet, vedtas uavhengig av ekspertutvalget som utreder en eventuell ny inntaksordning til videregående skole i Oslo.