Person / Aktør:
Rødt
Rødt
Parti: R

Innlegg:
Ny episode av Kort oppsummert: Denne gang forklarer Silje Kjosbakken det såkalte "rimelighetsvilkåret".

Postet:
2019-12-07 21:00:45

Delt innhold:
Kort oppsummert om rimelighetskravet