Person / Aktør:
Rødt
Rødt
Parti: R

Innlegg:
– Hvis Nav ikke har avklart AAP-mottakerne til arbeid eller uføretrygd innen nyttår, havner de i fattigdom på sosialen. Det vil være et nytt svik fra regjeringen og Nav, sier Bjørnar Moxnes.

Postet:
2019-12-06 19:02:00

Delt innhold:
Rødt vil bevilge mer penger til Nav for å avklare AAP-mottakere
Rødt legger fram forslag om at Nav skal få økte bevilgninger for å sikre at mottakere av AAP ikke mister ytelsene på grunn av opprydningen av trygdeskandalen.