Person / Aktør:
Rødt
Rødt
Parti: R

Innlegg:
Norsk gass er ikke en klimaløsning, og det kan bli stadig vanskeligere å eksportere gass til Europa. Jo lengre vi venter med å bygge opp nye, fornybare industrier i Norge, jo mer setter regjeringen norske arbeidsplasser og klima i fare. 🏭

Postet:
2019-12-05 12:04:48

Delt innhold:
Naturgassvekst bidrar til økte klimautslipp
På tross av verden bruker mindre kull enn før, ventes det at CO₂-utslippene fortsatt øker. Hovedårsaken er at vi bruker mer naturgass.