Person / Aktør:
Rødt
Rødt
Parti: R

Innlegg:
Ingen går på arbeidsavklaringspenger fordi de er late. Og ingen blir friskere av å få dårligere råd. Derfor vil Rødt reversere regjeringas kutt på 119 millioner til unge mottakere av AAP. Les mer: https://www.dagsavisen.no/fremtiden/rodt-vil-gi-nesten-700-millioner-kroner-til-aap-mottakere-1.1618701

Postet:
2019-12-03 07:58:00