Person / Aktør:
Jon Helgheim
Jon Helgheim
Parti: FRP

Innlegg:
@Tinyhorsee @trengerkaffe @atlings Jeg tror ikke et voldsoffer bryr seg om gjerningsmannen hadde traumer eller ikke. Jeg forstår utmerket godt at det er mange grunner til at noen blir voldelige. Jeg påpekte at folk med en viss bagasje, er mer tilbøyelig til å begå vold. Traumer, kultur og religion spiller en rolle

Postet:
2019-11-20 14:19:42