Person / Aktør:
Jon Helgheim
Jon Helgheim
Parti: FRP

Innlegg:
@71Trond @norwaydave @BNMeling Asylordningen slik den er i dag er urettferdig, dårlig og farlig. Den bør avvikles. Kvoteflyktninger bør begrenses til et minimum og all innsats bør rettes mot nærområdene. Familieinnvandringen bør begrenses betraktelig.

Postet:
2019-11-20 14:26:30