Person / Aktør:
Tage Pettersen
Tage Pettersen
Parti: H

Innlegg:
@ThomasBergli Men da må jo poenget være å ta lærdom av hvordan det fungerte tidligere for å bruke det i forbedringen for morgendagen (= konservatisme). Ikke å sende verden tilbake til fortiden.

Postet:
2019-11-20 13:41:44