Person / Aktør:
Tage Pettersen
Tage Pettersen
Parti: H

Innlegg:
@segrov @Goitericus Da tror jeg ikke de vet hva det smaker. Jeg nevnte to viktige områder; handelsavtaler som norsk næringsliv er avhengig av, fri flyt av mennesker og utdanningsmuligheter.

Postet:
2019-11-20 14:42:56