Person / Aktør:
Tage Pettersen
Tage Pettersen
Parti: H

Innlegg:
@petternystrom Jeg var ikke med i samtalene, så det vet jeg ikke. Men vi kan jo verdsette at vi har flere gode sponsorobjekter. Norsk Tipping er et eks på spons hvor damene er trukket frem. Enkelte sponser helheten og andre igjen gutta. I sum er det godt for norsk hockey.

Postet:
2019-11-19 09:34:11