Person / Aktør:
Tage Pettersen
Tage Pettersen
Parti: H

Innlegg:
Her jobber vi fortsatt mange, gjennom ulike kanaler, med det langsiktige målet om å få skolen til oss i Østfold og Moss. https://t.co/4xNjEUwymI

Postet:
2019-11-18 11:06:45

Delt innhold:
Security Check Required