Person / Aktør:
Jon Helgheim
Jon Helgheim
Parti: FRP

Innlegg:
@avsnes @beritfg Tull! Det er urovekkende dersom «vanlige folk» stilltiende skal akseptere alt fra forskere, uten å mene noe dersom man ikke har utdanning til det. Praktisk erfaring er ofte mangelvare hos forskere, det kan derfor være svært nyttig om vanlig folk med relevant erfaring bryr seg mer

Postet:
2019-11-09 11:08:42