Person / Aktør:
Karin Andersen
Karin Andersen
Parti: SV

Innlegg:
Og stortinget har vedtatt at det må komme andre muligheter enn utvisning i slike saker. Men det prioriterer ikke regjeringen. Kastes ut av Norge: UDI mener Mahsa https://t.co/4zZSkKVu33 kan ha kontakt med datteren (6 mnd.) via internett https://t.co/av7rv1f1iX

Postet:
2019-11-09 12:24:33

Delt innhold:
Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Torhild Bransdal om andre reaksjonsformer enn utvisning og innreiseforbud ved brudd på utlendingsloven
Innst. 140 S (2017–2018)