Person / Aktør:
Jon Helgheim
Jon Helgheim
Parti: FRP

Innlegg:
@tomasalme Det er jeg uenig i. Ja, det er forskjeller i hvordan fengsel fungerer, men rapporten viser utvilsomt at Mørch tar feil når han påstår at forskningen er entydig på at straff er negativt. Det var poenget her.

Postet:
2019-11-08 14:21:12