Person / Aktør:
Anniken Hauglie
Anniken Hauglie
Parti: H

Innlegg:
Regjeringen trapper opp innsatsen mot vold og overgrep mot barn og unge.

Emneknagger:

Postet:
2019-10-19 15:30:00

Delt innhold:
Barne- og familiedepartementet (Norge)
Vårt mål er at ingen barn skal bli utsette for vald eller overgrep. I #statsbudsjettet for 2020 føreslår regjeringa å styrkje innsatsen mot vald og overgrep med ytterlegare 54 millionar kroner til opptrappingsplanen mot vald og overgrep. Les meir: bit.ly/33uAisH