Person / Aktør:
Helse- og omsorgsdepartementet (Norge)
Helse- og omsorgsdepartementet (Norge)

Innlegg:
Fortsatt er det om lag 200 000 timer i året der pasienter ikke møter opp! - Når pasienter ikke møter til avtalt time på sykehuset, betyr det lengre ventetid for andre, sier helseminister Bent Høie. I #statsbudsjettet for 2020 foreslår regjeringen økt gebyr.

Emneknagger:

Postet:
2019-10-17 09:23:46

Delt innhold:
Økt gebyr for å ikke møte til avtalt time ved poliklinikken
- Når pasienter ikke møter til avtalt time på sykehuset, betyr det lengre ventetid for andre, økte kostnader og dårligere utnyttelse av helsepersonellet, sier helseminister Bent Høie.