Person / Aktør:
Olje- og energidepartementet (Norge)
Olje- og energidepartementet (Norge)

Innlegg:
Klimaendringer og mer ekstremvær gir større risiko for flom og skred i by og bygd. Regjeringen vil bevilge 505 millioner kr til forebygging av flom og skred i #statsbudsjettet for 2020. Les mer⬇️

Emneknagger:

Postet:
2019-10-14 10:33:08

Delt innhold:
Fortsatt satsing på forebygging av flom- og skredskader
Regjeringen foreslår å bevilge totalt 505 millioner kroner til forebygging av flom- og skredskader over Olje- og energidepartementets budsjett. I tillegg foreslås det 60 millioner kroner til skredsikring i Longyearbyen over Justisdepartementets budsjett.