Person / Aktør:
Sosialistisk Ungdom
Sosialistisk Ungdom
Parti: SV

Innlegg:
I dag belønnes grådighet med enorm rikdom. Det gjør at 100 selskaper står for langt over halvparten av verden klimautslipp. Nå må vi sette klima over egoisme. Enig? ✅

Postet:
2019-10-13 13:19:00