Person / Aktør:
Høyre
Høyre
Parti: H

Innlegg:
Høyre i regjering fører en offensiv politikk for å bidra til en grønn omstilling av norsk økonomi, der vi tar vare på naturen og kutter utslipp. Klimapolitikken virker og utslippene er på vei ned! Siden vi kom til makten i 2013 har utslipp per innbygger avtatt med ca. 7%. Innen 2030 skal vi redusere utslippene våre med minst 45%. Og visste du at utslipp per person i 2018 er de laveste siden 1990?

Postet:
2019-10-13 10:12:00