Person / Aktør:
Nærings- og fiskeridepartementet (Norge)
Nærings- og fiskeridepartementet (Norge)

Innlegg:
🚮 Aukar innsatsen mot marin forsøpling 🐟 Styrker overvakinga av algeoppblomstringar 🍃 Doblar kapitalen i Nysnø Klimainvesteringer 🧪 Ei sterk satsing på forsking og innovasjon 🌊 Havlaboratorium på NTNU 💳 Meir pengar til innovasjonslån #statsbudsjettet

Emneknagger:

Postet:
2019-10-10 19:45:00

Delt innhold:
Eit budsjett for konkurransedyktige og grøne arbeidsplassar
Viktige prioriteringar for Nærings- og fiskeridepartementet.