Person / Aktør:
KrF Kristelig Folkeparti
KrF Kristelig Folkeparti
Parti: KRF

Innlegg:
KrF får en 6-er av Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon for inkluderende skolepolitikk: "Et sterkt program. De vil sikre tidlig innsats, antimobbearbeid, at spesialundervisning ikke gis av ufaglærte assistenter, styrke PP-tjenesten, mye på tegnspråk, tilgjengelig skolemateriell og universelt uformede nettsider."

Postet:
2017-08-19 12:58:02

Delt innhold:
FFOs velgerguide
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon triller terningen på partiene...