Person / Aktør:
Olje- og energidep
Olje- og energidep

Innlegg:
CO2-håndtering aka #CCS er et av flere viktige tiltak for å nå klimamålene. I statsbudsjettet for 2020 foreslår regjeringen å gi 628 millioner kr til å fortsette arbeidet med fangst og lagring av CO2. Les mer! #statsbudsjettet https://t.co/Nj95xGXYBp https://t.co/7bBYRnx0FN

Emneknagger:

Postet:
2019-10-09 12:44:36

Delt innhold:
Fortsatt stor satsing på fangst og lagring av CO2
Regjeringen foreslår å bevilge til sammen 628 millioner kroner til arbeidet med fangst og lagring av CO2.