Person / Aktør:
Nærings&fiskeridep
Nærings&fiskeridep

Innlegg:
Regjeringa foreslår å styrke Havforskingsinstituttet sitt budsjett med 10 millionar kronar. #statsbudsjettet #statsbudsjettet2020 @Havforskningen https://t.co/kNgbU5JWXa

Emneknagger:

Postet:
2019-10-08 10:31:03

Delt innhold:
Vil styrke overvakinga av algeoppblomstringar
– Vi må ha betre beredskap slik at vi kan bistå næringa med informasjon.