Person / Aktør:
SV

Innlegg:
#Statsbudsjettet2020: Bra for deg som har mange penger og store aksjeposter. Litt mindre fett hvis du er ufør, gammel, flyktning eller syk. Her er listen over regjeringens velferdkutt! https://t.co/UlJcHSUrz1

Emneknagger:

Postet:
2019-10-07 14:21:21

Delt innhold:
Her er regjeringens velferdskutt
Opposisjonen er alltid kritisk til regjeringens forslag til statsbudsjett. Da regjeringen la frem Statsbudsjettet 2020 mandag, var det spesielt klima og velferd kritikken dreide seg om. – Regjeringen fortsetter med usosiale kutt, sier SV-leder Audun Lysbakken og legger til: – Samtidig kutter regjeringen nok en gang bredt i velferd gjennom osteh ø velkuttene. Dette er rene velferdskutt til folk flest, i alt fra sykehus, f ø dselsomsorg og kriminalomsorg til h ø yere utdanning. Arbeidsavklaringspenger