Person / Aktør:
Heidi Nordby Lunde
Heidi Nordby Lunde
Parti: H

Innlegg:
Gratulerer til valgvinnerne med resultatet, særlig MdG, Rødt og SV som har styrket seg. Det betyr noen irreversible endringer for Oslo. Jeg mener at den nye t-baneringen skulle utvide muligheten for flere til å kunne bruke t-bane i Oslo, men nå blir den lagt i den foreslåtte traseen. Det er synd, men kanskje litt mindre alvorlig enn at kontrakten med alle private velferdsleverandører innen sykehjem nå er sagt opp, kommunen sier nei til nye private barnehager og etablerer nå sine egne for å konkurrere ut de som allerede er her, Smestad vi gå fra å være et småhusområde til blokkbebyggelse, elever får ikke lenger et incentiv til å gjøre det godt på skolen for å komme inn på videregående da fritt skolevalg forsvinner, den delte byen forsterkes gjennom forfordeling av midler til skolene og til SFO/AKS, der adresse er viktigere enn behovene, og eiendomsskatten vil økes. Mest bekymret er jeg for skolen, da Høyre mener en god skole er en forutsetning for å utjevne sosiale forskjeller og gi muligheter til alle uansett bakgrunn. Med Høyre i byråd klarte vi å gjøre Oslo-skolen til et begrep, og uten eiendomsskatt klarte vi å løfte selv de svakeste elevene langt bedre enn i resten av landet. Alt annet kan endres og justeres, men kunnskap i skolen kan ikke erstattes av et måltid eller billigere buss. Jeg håper inderlig trenden vi ser på resultatene i Oslo-skolen fungerer som et signal om å justere kursen og at Ap og MdG står opp for kunnskap i skolen og ikke overlater dette til SV og Rødt alene. Det er gjort mye bra de siste fire årene når det gjelder grønn byutvikling, men også den må være mer inkluderende. Jeg krysser fingrene og ønsker Ap, MdG, SV og Rødt lykke til i forhandlingene - for hele Oslo, ikke bare deler av byen!

Postet:
2019-09-11 15:25:57

Delt innhold:
Få oversikt: I disse 10 sakene får Oslo-valget umiddelbare konsekvenser
De rødgrønne partiene skal legge byrådskabalen. Allerede nå gir valgresultatet Oslos borgere klarhet i ti konkrete saker. Men om det blir billigere å reise kollektivt, er mer usikkert.