Person / Aktør:
Justis- og beredskapsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet

Innlegg:
Regjeringen vil endre personopplysningsloven for å gi enkeltpersoner bedre beskyttelse mot personvernkrenkelser på nett. I dag har vi sendt forslag til endringer på høring. – Den teknologiske utviklingen gir nye muligheter for innsamling og publisering av informasjon om enkeltmennesker. Det skaper utfordringer for den enkeltes personvern, og det er viktig at lovverket tar høyde for disse utfordringene, sier justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (Frp). https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/bedre-beskyttelse-mot-personvernkrenkelser-pa-internett/id2668755/

Postet:
2019-09-11 14:45:53

Delt innhold:
Bedre beskyttelse mot personvernkrenkelser på internett
Regjeringen vil endre personopplysningsloven for å gi enkeltpersoner bedre beskyttelse mot personvernkrenkelser på nett. Justis- og beredskapsdepartementet har sendt forslag til endringer på høring.