Person / Aktør:
Rødt
Rødt
Parti: R

Innlegg:
Valgresultatet er dårlig nytt for velferdsprofitørene landet rundt. Folk har ikke latt seg lure av begreper som «velferdsmiks» eller «proffentlig». Nå går startskuddet for kampen for å få privat profitt ut av velferdstjenestene.

Postet:
2019-09-11 19:02:00

Delt innhold:
Valgsmell for kommersiell velferd
Venstresidens kamp mot «velferdsprofitører» ser ikke ut til å ha skremt velgerne. Kommersielle velferdsaktører kan gå trangere tider i møte.