Person / Aktør:
Nikolai Astrup
Nikolai Astrup
Parti: H

Innlegg:
@eivindtraedal Du trekker stadig frem den artikkelen, men er du virkelig uenig i at verdens reneste industri - som også er omfattet av EUs kvotesystem - bør øke sin markedsandel på bekostning av kullbasert produksjon utenfor EU?

Postet:
2019-09-11 16:20:52