Person / Aktør:
Inga Marte
Inga Marte
Parti: SV

Innlegg:
Bra! https://t.co/avko4w3Dbf

Postet:
2019-09-11 11:09:09

Delt innhold:
Dom i Høgsterett: Sexdukker av barn er straffbart
Høgsterett forkastar sexdukke-anke. Dermed blir dommen frå Hålogaland lagmannsrett mot mannen som bestilte sexdukker som var framstilt som barn, ståande.