Person / Aktør:
Venstre
Venstre
Parti: V

Innlegg:
@gurimelby Et målrettet tilbud til de som trenger det, er langt bedre enn Oslo-modellen som @Arbeiderpartiet ønsker. – Aps generelle frykt for målrettede ordninger kan stikke hull på satsingen, slik at barn i 2.–4. trinn som trenger gratistilbud ikke får det, sier Guri.

Postet:
2019-08-14 13:41:50