Person / Aktør:
Jon Helgheim
Jon Helgheim
Parti: FRP

Innlegg:
@PiltPompel Slettet den i respekt for de som har mistet en 17 år gammel jente. Jeg skrev jeg var glad liv ikke gikk tapt, det viste seg å ikke stemme.

Postet:
2019-08-11 23:36:04