Person / Aktør:
Jon Helgheim
Jon Helgheim
Parti: FRP

Innlegg:
@SVparti @SV_Karin @audunlysbakken Dette vet SV alt om. De er jo de eneste som jeg vet om som iverksatte en redningspakke til bankene da de satt med finansministeren. https://t.co/YjvQBwg5K3

Postet:
2019-08-12 23:51:23

Delt innhold:
Gir bankene krisepakke på 350 milliarder kroner
Slik skal Stoltenberg, Halvorsen og Gjedrem bremse finanskrisa.