Person / Aktør:
KrF Kristelig Folkeparti
KrF Kristelig Folkeparti
Parti: KRF

Innlegg:
Først nå i dag tar Sylvi Listhaug mer tydelig avstand fra enkelte av de høyreekstreme gruppene (som bl.a. hadde sendt mange av blomstene hun lot seg fotografere - men ikke intervjue i - i går). Dette har hun faktisk nå hatt flere år på å si, hun har hatt all verdens mulighet til å ta klar og tydelig avstand fra disse høyreekstreme gruppene og endre sin kommunikasjonsform. Hvorfor gjør hun det først nå når stillingen hennes er truet tro? Og hvis hun mener dette - hvordan kan hun, som ekspert på kommunikasjon og tidligere PR-rådgiver forsvare at hun ikke ser at hennes kommunikasjon i mange saker har nørt opp under og dermed indirekte legitimert disse ekstreme gruppenes hatretorikk?

Postet:
2018-03-17 16:10:18