Person / Aktør:
Karin Andersen
Karin Andersen
Parti: SV

Innlegg:
@vegstar Hele innstrammingen i AAP skulle vært reversert og folk skulle fått AAP til de enten var avklart for arbeid eller trygd. Og sosialhjelp er heller ikke ment å være en varig ytelse, selv om @regjeringen ser ut til å mene det. @SVparti @navjegog @audunlysbakken @vgnett

Postet:
2019-06-26 09:31:25